skärgårdsvy

Styrelsen

Johan Kock, temporär ordförande.
Kontorskontroll Ab Esbo

Tore Back
Norlic Oy Ab

Jan Kangashaka
Ålands Företagsbyrå Ab

Leena Rekola-Nieminen
Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy

Staffan Sundström
Tili Sydwest Oy Ab


Styrelsesuppleanter:

Fjalar Adolfsson,  Redovisningsbyrå Adolfsson Kb
Johnny Ehrs, Best Bokföring