logo 40
Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

Auktorisering

Lita endast på auktoriserade experter

En auktoriserad bokföringsbyrå är:
  • Medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland
  • Oberoende
  • Solid
  • Ansvarig för byrån är en person med EBR-examen

När du vet att din bokföringsbyrå är auktoriserad och medlem i Finlandssvenska Redovisningsexperter r.f. kan du ta livet med ro.

Auktorisering utgör den en garanti för kundföretaget gällande kunskapsnivån inom ekonomiadministrationen. Dina ärenden sköts av en kunnig samarbetspartner, som hjälper dig och ger råd om Din ekonomiadministration.

Auktorisering kan sökas hos Stiftelsen för Bokföringsinstitutet. Efter erhållen auktorisering bör bokföringsbyrån regelbundet rapportera om sin verksamhet till Stiftelsen för Bokföringsinstitutet. Stiftelsen övervakar att fackkunskapen i bokföringsbyrån fortlöpande bibehålls på den nivå auktoriseringen förutsätter.


EBR-examen

Då du skall välja eller byta bokföringsbyrå, försäkra dig att det finns EBR-bokförare i din bokföringsbyrå.
EBR är en fördjupande examen för redovisningsbranschens experter.

EBR-examen är en garanti för personens fackkunskap, men den kommer till nytta både för den egna bokföringsbyrån och byråns kundföretag.
Stiftelsen för Bokföringsinstitutet övervakar och granskar EBR-bokföraren, som bör vara en ärlig person med gott rykte, som råder över sig och sin egendom.

Som medlem i Ekonomiadministrationsförbundet godkänns endast byråer där det finns personer med EBR-examen. I en auktoriserad bokföringsbyrå bör den som är ansvarig för verksamheten inneha examen i redovisning och bokföring (EBR).