Länkar

Förutom i våra medlemsbyråer kan du bli betjänad av bl.a. nedanstående:

Instans
Länk
Ekonomiadministrationsförbundet www.taloushallintoliitto.fi
Företagarna i Finland www.yrittajat.fi
Arbetarskyddsdistriktet Regionförvaltningsverket
Skattestyrelsens webbställe
www.vero.fi
FODS. Företags- och organisationsdatasystemet  (förskottsinnehållningsregistret) www.ytj.fi
Företagarnas Arbetslöshetskassa www.syt.fi
Företagarna i Sverige www.foretagarna.se