skärgårdsvy

Hör din bokföringsbyrå till experterna i branschen?

Medlemsbyråerna i Finlandssvenska Redovisningsexperter hör alla till Ekonomiadministrations-förbundet i Finland.

Medlemskapet garanterar att personalen i byrån har sådana förutsättningar som ställs inom branschen gällande utbildningsnivå och upprätthållande av fackkunskap, regelbunden kvalitetskontroll av bokföringsbyrån och följande av god sed för bokföringsbyråer. Medlemsbyråerna bör ha en ansvarsförsäkring som täcker ekonomiska skador.

De byråer som hör till Finlandssvenska Redovisningsexperter har personal som kan utföra ekonomisk-administrativa tjänster på svenska i Finland.