Handlingar som man skall skaffa för underentreprenörer

Till innehåll

Johan Kock 20.9.2013

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, (1233/2006),

De följande kraven gäller inte i fall:

 • Uthyrningen av arbetskraft i sin helhet inte räcker mer än 10 dagar.
 • Om entreprenadens (eller flere efterföljande) entreprenaders värde är totalt under 7.500 euro.

I teorin är det uppdragsgivaren som skall skaffa de nödvändiga dokumenten. I mindre sammanhang blir det i praktiken ofta entreprenörens jobb.

Det finns något som heter TILAAJAVASTUU.FI -PALVELU där man mot betalning kan skaffa dessa dokument.

Om entreprenören är utländsk finns särskilda bestämmelser som inte behandlas i denna snutt.

Innan beställaren ingår ett avtal om anlitande av en hyrd arbetstagare eller arbete som baserar sig på ett underleverantörsavtal, skall beställaren av avtalsparten begära och denne till beställaren lämna:

 • 1. En utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över

  mervärdesskattskyldiga .

  Detta får man lättast från FODS-tjänsten (YTJ). Om dessa registreringar saknas kan det vara fråga om ett arbetsförhållande. Enskilda firmor och yrkesutövare är knappast förbjudna att gära underentreprenader.

 • 2. Ett utdrag ur handelsregistret

 • 3. Ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp. Fås av beskattaren. Den som har obetalda skatter får sannolikt inte hyra ut arbetskraft.

 • 4. Ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning, samt

 • 5. En utredning om vilket kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren. Kan vara knepigt för t.ex. familjeföretag.

 • I byggnadsbranschen dokumentation på att det finns en giltig olycksfallsförsäkring hos entreprenören.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll