Till innehåll

ÄNDRINGAR I BESKATTNINGEN 2014

Korta kommentarer om beskattningen 2014 av Johan Kock 27.11.2013

Riksdagen torde inte ha godkänt alla dessa ändringar för beskattningen för år 2014.

Dividender

 • Inkomstskatten för aktiebolag sänks från 24,5 % till 20 %

 • När det gäller gamla brutna bokföringsår som slutar år 2014 borde skatten vara 20 %. Färska ändringar av bokföringsår, som annars hade slutat år 2013 torde beskattas sannolikt enligt 24,5 %. Kan anses som kringående av skatt.

 • Gränsen för den höjda kapitalskatten för enskilda personer stiger från 30 % till 32 % vid en inkomst av 40.000 euro eller mera. (Tidigare var inkomstgränsen 50.000 euro).

 • Dividender från börsbolag till privata personer beskattas nu till 85 %. (Tidigare var det 75 %)

 • Dividender från icke börsnoterade bolag till privata personer.

  • Gränsen för beskattning av dividender som kapitalinkomst faller till 8 % av bolagets nettoförmögenhet. (tidigare 9 %)
  • Kapitalskatt betalas för 25 % av dessa dividender upp till 150.000 euro. (tidigare ingen kapitalskatt.)
  • Om nettoförmögenheten överskrider 150.000 euro stiger skatten för denna del till 75 % skatt på förvärvsinkomst(tidigare 70 %) .
  • Då bolagsskatten går ner går dividendskatten upp.
  • Tanken är att bolagen skall hålla inne sina vinster och inte betala ut dem till sina sorgeliga aktionärer. Så hoppas man att man kan uppmuntra till företagsamhet.
  • I små aktiebolag blir det alltså lönsammare att betala (skälig) lön i stället för dividend till aktieägarna.

 • Dividend från ett börsbolag till icke listat bolag som inte äger minst 10 % av det börsbolagets aktiekapital beskattas i sin helhet. Tidigare beskattades denna dividend endast till 75 %.
 • Dividender utbetalda på basen av av aktier som hör till placeringsegendom beskattas som tidigare med 75 %.

Utdelning av medel från fonden för fritt kapital i aktiebolag

 • Beskattas enligt huvudregeln som dividend.

 • I ett icke börsbolag kan utbetalningen ses som återbetalning av investering och inte dividend om:

  • Man inom tio år återbetalar kapital till samma person som i tiden har betalat in motsvarande kapital till fonden.
  • Från och med 2016 tillämpas dessa bestämmelser endast för investeringar i fonden gjorda före år 2014.

Diverse

 • Lagen om andelslag förnyas år 2014.

  Det blir strängare bestämmelser om beskattningen av olika slags utdelningar av andelslagets medel.

 • Dessa ändringar i beskattningen har tillsvidare uppskjutits.

 • De förhöjda avskrivningarna på investeringar för produktionen gäller nu endast 2013-14.(Tidigare även år 2015)

 • Avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet gäller endast 2013-2014. Vad som är forsknings- och utvecklingsverksamhet kan vara svårt att definiera.

 • Avdrag för skolning i företag. Systemet är komplicerat. Blir besvärligt att beräkna.

 • Ränteavdrag begränsas för riktigt stora företag om deras räntor överstiger 500.000 euro.

 • Representationskostnaderna blir helt oavdragbara. Gränsen mot t.ex. konferensutgifter blir allt svårare att dra.

 • Förslaget om att avskrivningarna av långfristiga investeringar skall göras per objekt blev inte (ännu) av.

 • Rundradioskatten betalas av både enskilda och företag med skäligen stora inkomster.

  • Skatten debiteras i samband med övriga inkomstskatter.
  • Enskilda personer med en årsinkomst på minst c:a 7.500 betalar en rundradioskatt på mellan 50 och 140 euro.
  • Samfund med en total skattbar inkomst på minst 50.000 euro betalar också rundradioskatt.
  • Rundradioskatten för företag är högst 3.000 euro.
  • Rundradioskatten får snart en egen snutt.

 • Från och med den 1.7.2014 skall byggnadsplatserna samla ihop detaljerade uppgifter om bygget och lönerna åt beskattaren. Uppgifterna skall ges till huvudentreprenören som sedan skickar dem vidare till beskattaren. En underentreprenör som själv har underentreprenörer skall dessutom skicka motsvarande egna uppgifter till beskattaren.

  • Anmälningsplikten gäller också bostadsbolag och privata personer om projektet kräver byggnadslov. Bygget godkänns inte av myndigheterna om inte anmälningarna är fullständiga. Hur en 80-årig gumma på landet eller en synskadad person skall klara av detta, vet jag inte. Anmälan måste i alla fall helt säkert vara grundligt auktoriserad..
  • Dessa uppgifter skall anmälas elektroniskt den 5. samma månad som samma månads moms skall anmälas.En elektronisk anmälan förutsätter internet förbindelse.
  • Om det finns ett enda fel i rapporten skall hela rapporten skickas på nytt och då debiteras uppenbarligen dessutom en ordentlig förseningsavgift.
  • Någon bokförare lär ha klagat över att det blir för mycket att anmäla den 12 varje månad, så beskattaren ändrade förfallodagen för denna anmälan till den femte varje månad!
  • En mera detaljerad snutt om detta är under arbete.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll