Till innehåll

Rundradioskatten

Johan Kock 27.11.2013

Rundradioskatten ersätter televisionsavgiften startande år 2013.

Debiteringen av rundradioskatten sker i samband med den övriga beskattningen.

 • Betalas av samfund och enskilda personer. Samfund är bland annat:

  • Aktiebolag.
  • Andelslag.
  • Föreningar.
  • Stiftelser.
   • Ett samfund betalar inte rundradioskatt om dess skattbara inkomst är under 50.000 euro.
   • Föreningar med liten skattbar inkomst betalar alltså inte rundradioskatt. Samma gäller till exempel sovande aktiebolag

 • Om inkomsten är minst 50.000 euro betalas för den rundradioskatt 140 euro.
 • Om inkomsten är mindre betalar samfundet inte någon rundradioskatt.
 • För den del som inkomsten överskrider 50.000 euro betalas i rundradioskatt 0,35 % av det överskjutande beloppet.
 • Rundradioskatten för ett företag får aldrig överskrida 3.000 euro.

Personbolag betalar inte rundradioskatt i egenskap av bolag.

Personbolagens delägare betalar däremot rundradioskatt baserad på sin totala skattbara inkomst, i vilken ingår inkomsten från personbolaget.

Enskilda rörelseidkare och yrkesutövare betalar likaså rundradioskatt på basen av sin skattbara inkomst.

För privata personer är rundradioskatten 0,68 % avsumman av förvärvs- och kapitalinkomst. Ingen enskild person behöver betala mer än 140 euro i rundradioskatt. Om den beräknade skatten understiger 50 euro behöver den inte heller betalas. (Motsvarar litet över 7.500 euro i året). Finns det i familjen flere personer med större inkomster än c:a 7.500 euro i året betalar de alla var sin rundradioskatt.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll