Obligatoriska Kvitton

Till innehåll

Johan Kock 20.9.2013

Lagen torde träda i kraft 1.1.2014

Lagen gäller inte:

 • Lagen gäller inte lotterier.
 • Lagen gäller inte (ännu) försäljning på marknader eller torg.
 • Lagen gäller inte försäljning eller servering av alkoholdrycker!
 • Lagen gäller inte elektronisk handel eller motsvarande, där köparen kan göra sitt inköp utan att säljaren är närvarande.

I övriga fall då betalning sker kontant elle på motsvarande sätt skall säljaren erbjuda kvitto som innehåller:

 • Namnet på säljaren
 • Säljarens FO-nummer
 • Datum då kvittot gavs
 • Identifieringsnummer på kvittot.
 • Mängd och slag av varorna eller tjänsterna
 • Mervärdesskatt (Om registrerad som momsskyldig)
  • Moms totalt
  • Moms per sålt slag. Momsprocent och Euro per slag
 • Kassa-apparet är ej (ännu) obligatorisk

Sanktionen mot brott mot förbudet 300-1000 euro

Enligt rykten kommer granskning ske via civilklädda "smyggranskare"

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll