Månadsreskontra

Till innehåll

Johan Kock 30.9.2013

Ett fullständigt redovisningsprogram kan bestå av:

 • Huvudbok dagbok etc.
 • Fordringsreskontra
 • Skuldreskontra

Med kopplingar till

 • Fakturering
 • Varuregister
 • Kundregister
 • Lagerbokföring
 • Lönebokföring
 • Etc.

Om man i bokföringen för mikroföretag endast använder kontona:

 • Försäljningsfordringar.
 • Leverantörskulder.

Då tar det mycket tid att kontrollera att alla räkningar är betalade som sig bör.

Har man skyndsamt är det osäkert om man hinner ta sig den tiden.

I små bokföringar kan man i sädana fall klara sig med en månadsreskontra.

Den består av:

 • Ett konto för varje månads utgående fakturor

 • Ett konto för varje månads inkommande fakturor

 • Specialkonton för mycket gamla fakturor

Fakturorna bokas enligt fakturadatum mot respektive månadskonto.

Vid bokslutet och kalenderårsskiftet måste man dock beakta leveranstiden.

Allt efterhand som betalningarna kommer in bokas de mot respektive månadskonto.

Om inte månadskontot inom skälig tid går till noll är något ruttet.

I allmänhet är det då en eller några fakturor som inte har betalats. Någon gång kan det röra sig om delbetalningar.

I första hand försöker man betala/kräva in dessa fakturor.

I andra hand förs de till osäkra fordringar för att senare avskrivas.

Genom att använda månadsreskontra kan man klara sig med även ett rätt så primitivt bokföringsprogram.

Om företaget växer blir man nog tvungen att använda mera avancerade bokföringsprogram.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll