Lönerna skall betalas till bank

Till innehåll

Johan Kock 20.9.2013

Från och med 1.7.2013 får löner inte betalas kontant annat än i undantagsfall.

Lagen om arbetsavtal (55/2001) 2 kapitel 16 §

Arbetsgivaren får endast betalas till det bankkonto som arbetstagaren har uppgett.

  • Lönen skall stå till arbetsgivarens förfogande på förfallodagen.
  • Lönen får betalas konta nt endast av tvingande skäl.
  • Om lönen betalas kontant skall arbetsgivaren skaffa ett av arbetstagaren undertecknat kvitto eller motsvarande. Detta kvitto hör till bokföringen.
  • Arbetsgivaren svarar för kostnaderna för betalningssättet.
  • När lönen betalas skall arbetsgivaren få en uträkning över lönens belopp och dess grunder.

Tvingande skäl till kontontbetalning kan vara då arbetstagaren saknar eller inte kan uppge ett bankkonto.

Sannolikt kan också skyndsam förskottsbetalning av lön anses vara ett tvingande skäl till kontantbetalning.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll