Till innehåll

Kapitallån

Skriven av Johan Kock 28.10.2013

Ett sätt att behjälpligt korrigera hotande negativt eget kapital

När ett aktiebolags egna kapital hotar att bli negativt kan man mota Olle i grind med att boka upp ett kapitallån.

Ett negativt eget kapital måste anmälas till handelsregistret omedelbart då styrelsen konstaterar att kapitalet har blivit negativt. Anmälan kostar idag 85 euro. Det negativa egna kapitalet skall även anmälas om det uppstår under löpande bokföringsår.

Eftersom uppgiften om anmälan till handelsregistret är offentlig förlorar bolaget sannolikt omedelbart sin kreditvärdighet. Sådana hotande situationer förekommer oftast under dåliga tider som nu.

Detaljer om kapitallån

För alla kapitallån måste det alltid göras upp en skriftlig skuldsedel.

Skuldsedelns innehåll får senare ändras om ändringens innehåll inte strider mot bestämmelserna om kapitallån.

För kapitallån får bolaget inte ge någon säkerhet.

Bolagets skulder kan, med gäldenärens medgivande förvandlas till kapitallån. Medlen för kapitallånet kan även betalas i pengar till bolaget av någon aktionär eller av någon annan.

En inbetalning av närstående till bolagets kapitallån kan dock leda till gåvoskatt.

Löfte om att kapitallånet betalas in först efter bokslutet godtas inte som bas för uppbokning av kapitallån. Medlen eller skulderna som skall förvandlas till kapitallån skall finnas i bolagets bokföring senast bokslutsdagen. Kapitallånet skall likaså dateras och undertecknas senast bokslutsdagen.

Kapitallånet visas som en särskild post i balansräkningen. De väsenliga lånevillkoren meddelas i noterna till bokslutet.

Kapitallånet räknas med i beräkningen av fritt kapital i noterna till bokslutet.

Ränta på kapitallån

För kapitallån kan endast betalas ränta om man har avtalat om detta i skuldsedeln.

Utbetalning av ränta förutsätter att det fria kapitalet inklusive alla kapitallån är positivt.

Upplupen ränta försvinner ingenstans, men meddelas i noterna till bokslutet.

Återbetalning

Om summan av det egna fria kapitalet inklusive alla kapitalån med upplupna räntor är större än bolagets eventuella negativa kapital, kan skillnaden efter bokslutet betalas tillbaka, antingen som avkortning på kapitallånet, eller ränta. Om ingenting annat är överenskommet kan man alternativt betala dividend på vanliga villkor.

Summan av:
  • Alla kapitallån
  • och bolagets fria kapital
  • Upplupna räntor på kapitallånen

Om man betalar avkortning och ränta på kapitallån utan att det fria egna kapitalet räcker betraktas det som olaglig utdelning av bolagets medel.

Vid konkurs eller upplösning av aktiebolaget har kapitallånen sämre företrädesrätt än alla andra skulder, men bättre rätt än bolagets egna aktier.


Kapitallån och SVOP


I samband med skattereformen har man planerat att de flesta återbetalningar från SVOP (Fonden för inbetalt fritt eget kapital) skall beskattas som dividend

Ur det låntagande bolagets synpunkt är det tryggare att ta ett kapitallån, än att ta ett vanligt lån som senare, - om det går illa för fordringsägaren, kan bli utmätt.

Eftersom ett kapitallån kan anses vara riskkapital, kan långivaren kanske i sådana fall också kräva högre ränta.

Det möjligt att kapitallån snart används mer än förut, även i andra sammanhang än hotande obestånd, tills beskattaren strängerar beskattningen även för kapitallån.Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll