Upphovsmannarätt och kopiering
Skriven av Johan Kock 28.11.2009

Tillbaka till artikellistan
Tillbaka till föregående sida...

Upphovsmannarätt och ansvar

Upphovsmannarätten förblir kvar hos den som har skrivit texten.

De publicerade artiklerna har som syfte att ge en allmän och lättillgänglig bild av de ämnen som artikeln behandlar. För att åstadkomma detta måste ofta vissa detaljer lämnas bort.

Vi har arbetat hårt för att undvika ofullständigheter och direkta fel i texterna. Om felaktigheter eller väsentliga ofullständigheter trots detta förekommer ber vi användarna meddela oss om dem så att de kan rättas.

I amerikansk stil konstaterar vi att användarna av dessa nätsidor gör det på egen risk. Vi tar inte ansvar för sådant som användarna av nätsidor har gjort på basen av informationen i våra texter. Det är alltid skäl att dubbelkontrollera innan man fattar sina beslut.

Även om texterna höll streck den dag de har skrivits ändrar sig både redovisningsstandarderna och framför allt både skattelagstiftningen och dess praxis med hisnande fart. Blott alltför ofta händer det att det som är rätt idag är fel och ibland till och med straffbart i morgon.

Vi försöker hålla texterna up to date men risken finns alltid att det händer någonting som vi inte ännu har observerat. Skicka gärna kommentarer om sådant.

Källor som kan anlitas för detta:

  • www.vero.fi
  • Fråga av beskattaren
  • WSOY:s dokumentation
  • Lagtexter
  • Finnlex och statsrådets hemsidor
  • Bokföringsnämndens instruktioner
  • Internet
  • Övrig facklitteratur
  • Och så vidare
Kopiering

Texterna på dessa sidor får kopieras för personligt bruk med angivande av källan.

Publicering av texterna förutsätter tillstånd av den som har skrivit texten.

Kommentar: En gammal elev frågade professorn varför han efter tjugo år ännu använde samma gamla frågor i sina tenter.
Professorn svarade "Men vi ändrar varje år på svaren!

Tillbaka till artikellistan

Tillbaka till föregående sida...