skattebjörn
Moms och annat småplock, mest år 2010

Johan Kock 23.11.2009, senast uppdaterad 21.1.2010

Tillbaka till artikellistan


Försäljning av tjänster inom EU

Huvudregler:

 • Försäljning till konsumenter beskattas i försäljarens hemland.

 • Försäljning till momsbelagda företag beskattas enligt den ort där köparen befinner sig.
  • Immateriella tjänster.
  • Elektroniska tjänster.
  • Teletjänster
  • Förmedlingstjänster
  • Transporttjänster och vad som ansluter sig till dem.
  • Arbetsprestationer som gäller varor.
  • Lagringstjänster.
  • Långtida uthyrning av fordon.
  • Tjänster beträffande kultur, konst, sport, vetenskap, skolnng, underhållning mm. Först år 2011.

Undantag:

 • Tjänster beträffande kultur, konst, sport, vetenskap, skolnng, underhållning mm. Ännu år 2010. 2011 endast inträdesavgifter.
 • Tjänster beträffande fast egendom. Beskattas där den fasta egendomen befinner sig.
 • Persontransporter.
 • Restaurangtjänster och servering mm.
 • Uthyrning av fordon på kort tid.

Ytterligare finns regler om varutransporter arbetsprestationer och reparationer av lösöre eller lösa föremål.

I de fall att mottagaren betalar momsen uppstår omvänd mervärdesskatteskyldighet. Köparen betalar alltid moms och avdrar momsen enligt normala momsregler. Om tjänsten gäller t.ex.. representationbetalar köparen moms för representationen, men får inte avdra den.

Problematiska fält i periodanmälan 2010

Fält 309. Inköpen som här till denna försäljning är avdragbara. Omfattar:

 • Varuförsäljning inom EU som inte beskattas i Finland.
 • Varuförsäljning till länder utanför EU.
 • Försäljning till turister.
 • Prenumererade tidningar och vissa gratisexemplar. § 55
 • Försäljning av tidningsupplaga, som utkommer minst 4 gånger i året, till allmännyttigt samfund. § 56.
 • Försäljning, uthyrning och befraktning av (handels)fartyg minst 10 m. Ej heller arbete, reparation av sådana. § 58.
 • Investeringsguld. § 43 a och b
 • Uppenbarligen hör även export av varor och försäljning av tjänster till köpare utanför EU till denna grupp.
 • Med mera.

Fält 310. Annan momsfri omsättning. Ingen avdragsrätt för inköp. Icke skattepliktig försäljning. Bl.a.

 • Fastighetsöverlåtelse. § 27. § 28.
 • Hälso- och sjukvård. § 34. § 35. § 36.
 • Socialvård. § 37. § 38.
 • Utbildning § 39
 • Finansiella tjänster och värdepappershandel. § 41. § 42.
 • Försäkringstjänster. § 44.
 • Honorar och vissa immateriella rättigheter. § 45
 • Investeringsguld § 43 a och b
 • Endast om ett bostadsbolag är momsbelagt (moms för eget bruk, typ lön till gårdskarl eller momsavdragbara investeringar) meddelas här:
  • (Drifts)vederlag
  • Momsfria hyresintäkter,
  • Kostnadsersättningar,
  • Låneandelar och finansieringsvederlag meddelas inte alls på detta fält.
 • En momsbelagd ideéll förening meddelar sannolikt här helt skattefri försäljning som har med den skattebelagda verksamheten att göra. Föreningens omsättning består sannolikt av:
  • Skattefria inkomster från föreningens helt eller delvis skattebelagda verksamhetsområden.
  • Inkomster från skattebelagd medelanskaffning
  • Skattefria understöd
  • Till omsättningen hör knappast medlemsavgifter eller skattefri anskaffning av medel.
 • En ideéll förening som inte har affärsverksamhet meddelar inte något alls. Om föreningen endast betalar moms på eget bruk av fastighet behöver den kanske inte meddela någon omsättning alls.
 • Med mera.

Man måste hoppas att det kommer att ges separata direktiv för vad bostadsbolag och allmännyttiga föreningar måste anmäla i olika fall. Hur det blir med fastighetstjänster, reparationer och entreprenader om köparen är ett bostadsbolag eller en förening är oklart.

Ett ytterligare problem är om en förening eller ett bostadsbolag köper varor eller tjänster från EU för skattefritt ändamål. Leder detta till att föreningen eller bostadsbolaget måste bli momsbelagt för att kunna betala omvänd moms? Alternativet vore, att inköpen behandlas som konsumentinköp, då momsen skulle betalas av leverantören i EU.

Anm: Fältet 310 behöver inte fyllas i år 2010

Uppenbarligen vet inte ens skattemyndigheterna vad som hör till detta underbara fält.

Tillägg Johan Kock

Fält 314. Inköpspriset för tjänster köpta i EU som beskattas i Finland. Sådana tjänster som beskattas i annat EU-land hör inte till detta fält. Endast sådana tjänster som beskattas med omvänd mervärdesskatt. Om man inte betalar moms för tjänsten i Finland hör den inte till detta fält.


Momsrapportering år 2010

Från och med 1.1.2010 skiljer man mellan 0 % och icke skattepliktigt i månadsanmälningarna

Från 1.1.2010 skall man i periodrapporten i särskilt meddela:

 • Varuförsäljning till andra EU länder.
 • Försäljning av tjänster till andra EU-länder.
 • Varuinköp från andra EU-länder.
 • Inköp av tjänster från andra EU-länder.

Dessa transaktioner skall uppenbarligen meddelas oberoende av om man har betalat moms för dem eller inte.

Den tjugonde varje månad skall dessutom år 2010 i detalj man meddela till vem (moms-id) och till vilket belopp man har sålt varor och tjänster till EU. Detta motsvarar ungefär en utvidgad nuvarande kvartalsrapport.Tillbaka till artikellistan