Bygganmälningarna idag

Sammanfattad av Johan Kock den 28.8.2014

Tillbaka till artikellistan


Bakgrund

Den formella orsaken till denna komplicerade byråkrati är att man vill bekämpa den gråa ekonomin. Jag är rädd för att många specifikt små byggnadsföretag blir så överväldigade redan av projektets nuvarande krumbuktighet att de antingen:

Men man kan väl alltid hoppas!

Genom utvidgad byråkrati vill man särskilt kontrollera användningen av utländsk arbetskraft, som i praktiken ofta har undgått beskattaren.

Det tredje huvudskälet är att man strävar till att all administration i framtiden skall bli totalt datoriserad och göras färdig i realtid. Så fort något är färdigt, far informationen direkt till myndigheterna, ofta i första hand till beskattaren. Exempelvis:

Vem skall anmäla?

Den huvudsakliga genomföraren av byggnadsprojekt

Med detta avses huvudentreprenören som har avtal med byggherren. Huvudentreprenören har det huvudsakliga ansvaret för byggnadsplatsen, om inte byggherren tar över detta ansvar.

En gemensam byggarbetsplats är en sådan arbetsplats där det där flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller efter varandra.

Beställare av byggnadstjänster

Den faktiska beställaren av byggnadstjänster kunde kallas byggherre.

Byggherren svarar endast för huvudentreprenören och sina egna sidoentreprenader.

Byggherren är alltid en beställare med skyldighet att lämna uppgifter. Byggherrens skyldighet att lämna uppgifter gäller alla entreprenader för vilka byggherren har slutit ett avtal.

Alla som beställer byggnadstjänster måste göra anmälningar direkt till beskattaren om entreprenaden överskrider 15.000 euro utan moms.

Bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag är på motsvarande sätt skyldiga att lämna uppgifter när de beställer byggarbete.

För det mesta tror man att beställaren är ett företag eller en annan privaträttslig juridisk person.

Uppgifter om arbetstagare

Personuppgifterna anmäls åter till den huvudsakliga genomföraren av byggnadsprojekt på det sätt som denne bestämmer. Därifrån skickas personuppgifterna till beskattaren.

Vid större projekt sköts dessa anmälningar automatiskt av den huvudsakliga genomföraren av projektet. (Huvudentreprenören)

Om byggnadsprojektet är litet och de deltagande företagen är små kan det uppstå problem på denna punkt.

 • Personuppgifterna:
 • Praktiska problem

  Rapporteringsskyldigheten förutsätter att det finns ett skriftligt entreprenadavtal. (Muntliga avtal godkänns nog av beskattaren men borde innan anmälan sker förvandlas till dokument.) som bland annat innehåller:

  De uppgifter som skall anmälas kommer snarare att utökas än minska i framtiden.

  Ett ytterligare problem för dem som fysiskt sköter anmälningarna är att varje rad i anmälningen kan höra till en av tre kategorier.

  Privata personer

  Försummelseavgift