Fonden för inbetalt fritt eget kapital och kapitallån.

Skriven av Johan Kock 27.11.2014

Till innehåll

Redan fondens namn är långt som fattigåret. Termen Kapitallån är däremot berömligt koncis.

På finska heter den Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Sällan hör man någon använda detta monumentala namn. Det man allmänt talar om är Svop, Svoppi, eller Svop rahasto

Vad är då meningen med denna fond? För att reda ut detta är det bäst att först jämföra fonden med det till främmande kapital hörande kapitallånet.

I dessa dåliga tider när storföretagen "samarbetar" med sina anställda i syfte att sparka ut dem och småföretagen får det allt svårare att överleva är kanske en överblick av användningen av kapitallån, denna aktiebolagens klassiska förstahjälp och därtill hörande lagstiftning på sin plats.

Kapitallån

Kapitallån används ofta för att rädda ett företag som på grund av förluster har fått sitt egna kapital negativt. Ett bolag som har negativt eget kapital påfyllt av ett kapitallån ser nog inte heller vackert ut i en kreditupplysning.

Det bundna kapitalet, t.ex aktiekapitalet, kan endast nedsättas genom borgenärsskyddsförfarande. Ett aktiebolags förluster minskar naturligtvis också automatiskt på det egna kapitalet.

Fonden för inbetalt fritt eget kapital (Här kallat FIEK)

I den skäligen nya aktiebolagslagen, från år 2006, ville man vara flexiblare än tidigare och göra det enklare att sätta in och ta ut eget kapital i ett bolag.

Fritt eget kapital kan betalas ut med samtycke av alla aktieägare.

Som komplettering av kapitallånet införde man då Fonden för inbetalt fritt eget kapital. I fortsättningen kallar vi Fonden för inbetalt eget kapital för FIEK.

Så länge pengarna i FIEK finns kvar i bolaget blir det inga större problem. Däremot kan en återbetalning eller utdelning av pengarna i FIEK leda till problem åtminstone i beskattningen.

Återbetalning av medel från fonden för inbetalt fritt kapital.

Genast efter det att den nya aktiebolagslagen trädde ikraft var reglerna följande:

De nya reglerna från och med 2014

I börsbolag anses återbetalning från FIEK från och med 2014 alltid vara dividend.

Från och med 2014 ändrades reglerna för övriga aktiebolag så här:

Återbetalning av FIEK till den ursprungliga investeraren inom 10 år från investeringen.

Återbetalning inom 10 år till en ny ägare av de investerade medlen i fonden.

Om utdelning till flere investerare sker avvikande från det ursprungliga förhållandet mellan investeringarna beskattas en del av utdelningen som dividend.

Om man enbart delar ut medel från FIEK, fastän man också kunde betala dividend blir FIEK-delen lätt beskattad som förtäckt dividend.

Om bolaget upplöses beskattas FIEK som överlåtelsevinst eller förlust.

Till 31.12.2015 gäller för icke börsbolag 206/345/2007.8.3.2014. Den nya aktiebolagslagen och dess inverkan på beskattningen

Oklara utdelningar beskattas i allmänhet som dividendutdelning.

Men man kan söka förhandsbesked.

----------------------

Brasklapp. Dessa artiklar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Till innehåll