Varför göra det enkelt när man kan göra det komplicerat? Tyskt talesätt.

 • De kunskaper som behövs för att tillämpa dessa bestämmelser är så stora, att de överskrider vad som är vettigt både för små företagare och små bokföringsbyråer.
 • Ändå har man hos oss understrukit vikten av småföretagarnas arbete i vår nationalekonomi.
 • I denna urskog av bestämmelser är det blott alltför lätt att gå vilse.
 • Eftersom tanken verkar att vara att systemet snart skall gälla all konsumentförsäljning inom EU kommer kommer denna handel att koncentrera sig till några få specialiserade jätteföretag.
 • Eftersom den byråkratiska kontrollen uppenbart kräver jättelika resurser och bestämmelserna säkert kommer att ändra på sig under, låt oss säga tio år, känns det somom man skulle skjuta på en sparv med en kanon.
 • Vad som händer om länder hoppar av EU vet jag inte.
 • Som alltid kommer bovarna att leva loppan och de som försöker vara hederliga får stå för de inte obetydliga kostnaderna.
 • Man borde jämföra kostnaderna för byråkratin med kostnaderna för fusk och göra en vettig kompromiss.
 • Det borde gå att hitta på ett mindre snirkligt och överkomplicerat system för att lösa problemet med försäljning till "konsumenter" inom EU.
 • BILAGA 1

  Momsprocenterna i 28 EU-länder tsv.

  Momsprocenter

  Belgien 21 %

  Bulgarien 20 %

  Cypern 18 %

  Danmark 25 %

  England 20 %

  Estland 20 %

  Finland 24 %

  Frankrike 19,6 %

  Grekland 23 %

  Tjeckien 21 %

  Irland 23 %

  Italien 21 %

  Lettland 21 %

  Litauen 21 %

  Luxemburg 15 %

  Malta 18 %

  Nederländerna 21 %

  Ungern 27 %

  Polen 23 %

  Portugal 23 %

  Rumänien 24 %

  Slovakien 20 %

  Slovenien 20 %

  Spanien 21 %

  Sverige 25 %

  Tyskland 19 %

  Österrike 20 %

  Read more : http://www.ehow.com/how_5946594_make-text-invisible-html-code.html Belgien 21% Bulgarien 20% Czech Republic 21% (as of 01/01/2013) Denmark 25% Germany 19% Estonia 20% Greece 23% Spain 21% (as of 01/09/2012) France 19,6% Ireland 23% (as of 01/03/2012) Italy 21% Cyprus 18% (as of 14/01/2013) Latvia 21% (as of 01/07/2012) Lithuania 21% Luxembourg 15% Hungary 27% (as of 01/01/2012) Malta 18% Netherlands 21% (as of 01/10/2012) Austria 20% Poland 23% Portugal 23% Romania 24% Slovenia 20% Slovak Republic 20% Finland 24% (as of 01/01/2013) Sweden 25% United-Kingdom 20%

  BILAGA 2

  Hemsidorna för momsen i alla EU länder

  AT http://e-vat.bmf.gv.at/eVatNETP/

  BE http://www.minfin.fgov.be/

  BG http://nraapp01.nra.bg/voes

  CY http://ecom.vat.mof.gov.cy

  CZ http://adiszes.mfcr.cz/

  DE http://ecommerce.bff-online.de

  DK https://www.tastselv.toldskat.dk/ecommerce/start

  EE http://www.ma.ee

  EL https://www1.gsis.gr/ecom/

  ES https://aeat.es/essen.html

  FI http://www.vero.fi/netpvat

  FR http://www.pce.dgi.minefi.gouv.fr

  GB https://secure.hmce.gov.uk/ecom/voes

  HU http://clo.apeh.hu

  IE https://www.ros.ie/VecommMenuServlet/menu

  IT http://www.e-services.agenziaentrate.it

  LU https://saturn.etat.lu/etva/index.do

  LV http://www7.vid.gov.lv

  LT https://e-services.vmi.lt

  MT http://www.voes.gov.mt

  NL http://www.belastingdienst.nl/evat

  PL http://vates.mf.gov.pl

  PT http://www.e-financas.gov.pt/e-services/

  RO http://www.mfinante.ro:8088/voes/ese_login.php

  SE https://www1.skatteverket.se/ih/ih_app/login.do

  SI http://edavki.durs.si

  SK https://www.drsr.sk/webengine/eSVAT/html/main.html

  SK https://www.drsr.sk/webengine/eSVAT/html/main.html

  För Norden finns dessutom:

  https://www.nordisketax.net/

  Uppläggning

  • Denna text är inte fullständig
  • EU:s byråkrati
  • Tjänster från utom EU
  • Från 1.1.2015
   • Momsprocenter inom EU är olika.
   • Vad är elektroniska tjänster?
   • Handel med konsumenter respektive EU-handel mellan företag.
   • Registreringstvång i annat EU land.
   • Påföljd av registrering i annat EU land.
   • "Den Särskilda Ordningen för moms" (Mini One Stop Shop).
   • Hur identifierar man köparens hemvist?
   • Vem är säljare av tjänster?
   • Korrigering av köparens uppgifter
   • Bokföring av konsumentförsäljning.
   • Vad kan man vänta i framtiden?